Resumo do proxecto

Coordinación de seguridade e saúde durante a execución das obras do proxecto Otter Crossing na AC-221 na zona do encoro de Cecebre, Cambre (A Coruña).