Resumo do proxecto

Coordinación de seguridade e saúde durante a execución das obras de “Mellora de infraestruturas urbanas” na urbanización rúa Marina de Betanzos (A Coruña).