iPRENOR

Política de cookies

www.iprenor.gal


I. INFORMACIÓN XERAL

En cumprimento co deber de información disposto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico ( LSSI-CE) do 11 de xullo, facilítanse a continuación os seguintes datos de información xeral deste sitio web:

A titularidade deste sitio web, www.iprenor.gal, (en diante, Sitio web) osténtaa: ENXEÑERÍA, MEDIO AMBIENTE E PREVENCIÓN DO NOROESTE, S.L.U. (en diante, iPRENOR), provista de NIF: B15856339 e rexistrada no Rexistro Mercantil da Coruña e cuxos datos de contacto son:

Dirección:
Perpetuo Socorro 1, 1º dta. - 15006 A Coruña
Teléfono de contacto: (+34) 981 912 346
Email de contacto: info@iprenor.gal

II. POLÍTICA DE COOKIES

O acceso a este Sitio web pode implicar a utilización de cookies. As cookies son pequenas cantidades de información que se almacenan no navegador utilizado por cada Usuario —nos distintos dispositivos que poida utilizar para navegar— para que o servidor lembre certa información que posteriormente e unicamente o servidor que a implementou lerá. As cookies facilitan a navegación, fana máis amigable, e non danan o dispositivo de navegación.

As cookies son procedementos automáticos de recollida de información relativa ás preferencias determinadas polo Usuario durante a súa visita ao Sitio web co fin de recoñecelo como Usuario, e personalizar a súa experiencia e o uso do Sitio web, e poden tamén, por exemplo, axudar a identificar e resolver erros.

A información solicitada a través das cookies pode incluír a data e hora de visitas ao Sitio web, as páxinas visionadas, o tempo que estivo no Sitio web e os sitios visitados xusto antes e despois do mesmo. Con todo, ningunha cookie permite que esta mesma poida contactarse co número de teléfono do Usuario ou con calquera outro medio de contacto persoal. Ningunha cookie pode extraer información do disco duro do Usuario ou roubar información persoal. A única maneira de que a información privada do Usuario forme parte do arquivo Cookie é que o usuario dea persoalmente esa información ao servidor.

As cookies que permiten identificar a unha persoa considéranse datos persoais. Por tanto, ás mesmas seralles de aplicación a Política de Privacidade anteriormente descrita. Neste sentido, para a utilización das mesmas será necesario o consentimento do Usuario. Este consentimento será comunicado, en base a unha elección auténtica, ofrecido mediante unha decisión afirmativa e positiva, antes do tratamento inicial, removible e documentado.

Cookies propias

Son aquelas cookies que son enviadas ao computador ou dispositivo do Usuario e xestionadas exclusivamente por iPRENOR para o mellor funcionamento do Sitio web. A información que se solicita emprégase para mellorar a calidade do Sitio web e o seu Contido e a súa experiencia como Usuario. Estas cookies permiten recoñecer ao Usuario como visitante recorrente do Sitio web e adaptar o contido para ofrecerlle contidos que se axusten ás súas preferencias.

A(s) entidade(s) encargada(s) da subministración de cookies poderá(n) ceder esta información a terceiros, a condición de que o esixa a lei ou sexa un terceiro o que procese esta información para as devanditas entidades.

Cookies de redes sociais

iPRENOR incorpora plugins de redes sociais, que permiten acceder ás mesmas a partir do Sitio web. Por esta razón, as cookies de redes sociais poden almacenarse no navegador do Usuario. Os titulares das devanditas redes sociais dispoñen das súas propias políticas de protección de datos e de cookies, sendo eles mesmos, en cada caso, responsables dos seus propios ficheiros e das súas propias prácticas de privacidade. O Usuario debe referirse ás mesmas para informarse acerca de ditas cookies e, no seu caso, do tratamento dos seus datos persoais.

Unicamente a título informativo indícanse a continuación as ligazóns nos que se poden consultar ditas políticas de privacidade e/ou de cookies:

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Twitter: https://twitter.com/es/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mx

Google+: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies

Deshabilitar, rexeitar e eliminar cookies

O Usuario pode deshabilitar, rexeitar e eliminar as cookies —total ou parcialmente— instaladas no seu dispositivo mediante a configuración do seu navegador (entre os que se atopan, por exemplo, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). Neste sentido, os procedementos para rexeitar e eliminar as cookies poden diferir dun navegador da internet a outro. En consecuencia, o Usuario debe acudir ás instrucións facilitadas polo propio navegador da internet que estea a utilizar. No caso de que rexeite o uso de cookies —total ou parcialmente— poderá seguir usando o Sitio web, aínda que poderá ter limitada a utilización dalgunhas das prestacións do mesmo.

Cambios na Política de Cookies

É posible que a Política de Cookies do Sitio web cambie ou se actualice, por iso é recomendable que o Usuario revise esta política cada vez que acceda ao Sitio web co obxectivo de estar adecuadamente informado sobre como e para que usamos as cookies.

III. POLÍTICA DE LIGAZÓNS

Infórmase que o Sitio web de iPRENOR pon ou pode poñer ao dispor dos Usuarios medios de ligazón (como, entre outros, links, banners, botóns), directorios e motores de procura que permiten aos Usuarios acceder a sitios web pertencentes e/ou xestionados por terceiros.

A instalación destas ligazóns, directorios e motores de procura no Sitio web ten por obxecto facilitar aos Usuarios a procura de e acceso á información dispoñible na internet, sen que poida considerarse unha suxerencia, recomendación ou invitación para a visita dos mesmos.

iPRENOR non ofrece nin comercializa por si só nin a través de terceiros os produtos e / ou servizos dispoñibles nos devanditos sitios enlazados.

Do mesmo xeito, non garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de sitios alleos á súa propiedade aos que se poida acceder a través das ligazóns.

iPRENOR en ningún caso revisará ou controlará o contido doutros sitios web, así como tampouco aproba, examina nin fai propios os produtos e servizos, contidos, arquivos e calquera outro material existente nos referidos sitios enlazados.

iPRENOR non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos que puidesen producirse polo acceso, uso, calidade ou licitud dos contidos, comunicacións, opinións, produtos e servizos dos sitios web non xestionados por iPRENOR e que sexan enlazados neste Sitio web.

O Usuario ou terceiro que realice un hipervínculo desde unha páxina web doutro, distinto, sitio web ao Sitio web de iPRENOR deberá saber que:

Non se permite a reprodución —total ou parcialmente— de ningún dos Contidos e/ou Servizos do Sitio web sen autorización expresa de iPRENOR.

Non se permite tampouco ningunha manifestación falsa, inexacta ou incorrecta sobre o Sitio web de iPRENOR, nin sobre os Contidos e/ou Servizos do mesmo.

A excepción do ligazón, o sitio web no que se estableza devandito hiperenlace non conterá ningún elemento, deste Sitio web, protexido como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, salvo autorización expresa de iPRENOR.

O establecemento do hipervínculo non implicará a existencia de relacións entre iPRENOR e o titular do sitio web desde o cal se realice, nin o coñecemento e aceptación de iPRENOR dos contidos, servizos e/ou actividades ofrecidos no devandito sitio web, e viceversa.

Última modificación: 15 de julio de 2021