Resumo do proxecto

Ampliación de estradas e melloras no núcleo de Rañobre, Arteixo (A. Coruña).