Resumo do proxecto
  • Redactado o Informe técnico para a conformidade CE da liña de envasado de queixos.
  • Estudo de insonorización da sala de compresores.
  • Estudo de mobilidade externa.
  • Dirección de obras e coordinación de seguridade e saúde durante a ampliación da depuradora existente na planta de Vilalba (Lugo).
  • A conformidade CE da liña de lavado de palés na planta de Fuenlabrada (Madrid).
  • Posta en funcionamento da conformidade CE do conxunto de polipasto na planta de Fuenlabrada (Madrid).