Resumo do proxecto

Na plataforma loxística LIDL de Narón (A Coruña) leváronse a cabo as seguintes tarefas:

  • Realización dun estudo de seguridade.
  • Seguridade realizada na Sala de Baterías.
  • Realización do informe ATEX.
  • Realización dun estudo de instalacións contra incendios.
  • Elaboración do documento de protección contra incendios.