Reutilización de máscaras en capas e sub-bases viarias

In Actualidade by iPRENOR

O novo material combina agregado de formigón reciclado (esquerda) e pequenas tiras de máscaras desbotables desfeitas (dereita).

Repurposing of COVID-19 single-use face masks for pavements base/subbase, é o primeiro estudo de reutilización de máscaras dun só uso aplicado ás estradas.

Fixérono na Instituto Tecnolóxico da Universidade Real de Melbourne (RMIT University): Mohammad Saberian, Jie Li, Shannon Kilmartin-Lynch e Mahdi Boroujeni.

Como consecuencia da pandemia de coronavirus SARS-CoV-2, aínda non se estudaron os residuos en forma de máscaras faciais. Este estudo afonda nunha forma innovadora de reducir o desperdicio de máscaras e a súa aplicación ás estradas.

Os experimentos centráronse no triturado de máscaras dun só uso (SFM) engadidas a restos de formigón triturado (RCA) de diferentes residuos para a súa aplicación en capas base e subbase viaria.

A introdución de máscaras trituradas (SFM) non só aumentou a resistencia e a rixidez, senón que tamén mellorou a ductilidade e a flexibilidade das mesturas RCA / SFM. A inclusión do 1% SFM a RCA deu lugar aos maiores valores de resistencia á compresión non confinados (216 kPa) e ao módulo elástico máis alto (314,35 MP). Non obstante, máis alá do 2%, o aumento da cantidade de SFM levou a unha diminución da forza e a rixidez.

Fonte: El País