Resumo do proxecto
  • Revisáronse todas as máquinas e / ou equipos de traballo da empresa e elaborouse un proxecto de instalación para regularizar o tanque de sosa existente segundo ITC-MIE-APQ6.
  • Estudáronse os automatismos existentes e proporase outro para un maior control das verteduras ao río Tea.
  • Realizáronse diferentes certificacións de maquinaria e equipamentos de traballo.